Община
Туризъм
Материали за заседания

Протоколи от проведените на 21 юли 2021г заседания на пост. комисии / проведени от разстояние чрез платформата Google Meet/


 Протокол от проведеното на 21.07.2021г заседание на ПК ОКМДСТ

 Протокол от проведеното на 21.07.2021г заседание на ПК ОбАОбРС

 Протокол от проведеното на 21.07.2021г заседание на ПК ЗСДЖН

 Протокол от проведеното на 21.07.2021г заседание на ПК ФИПКОП

 Протокол от проведеното на 21.07.2021г заседание на ПК УТСГВСЕ

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново