Община
Туризъм
Материали за заседания

МАТЕРИАЛИ за извънредното заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г, Протокол №41

На 13.08.2021г (петък) от 14 00 часа чрез платформата Google Meet ще се проведе извънредно заседание на Общински съвет - Дряново при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД:

1.     Кандидатстване на Община Дряново с проектно предложение „Дряново - дом на традиционни изкуства“ („Dryanovo – place of traditional arts”)  по ВТОРА ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЗУЛТАТ 2 „ПОДОБРЕН ДОСТЪП ДО ИЗКУСТВА И КУЛТУРА“, ПРОГРАМА „КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО“, ФИНАНСОВ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021г (вх.№0700-85/11.08.2021г)
Вносител: Трифон Панчев – кмет на Община Дряново.

 


 ПОКАНА за 41-вото заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г

 МАТЕРИАЛИ за 41-вото заседание на ОбС-Дряново на 13.08.2021г

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново