Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 31.08.2021 г.


 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 31.08.2021г. (Дата на качване: 10.09.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на ДЕС с натрупване към 31.08.2021 г. (Дата на качване: 10.09.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на ДМП с натрупване към 31.08.2021 г. (Дата на качване: 10.09.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на КЗЗ с натрупване към 31.08.2021 г. (Дата на качване: 10.09.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на КСФ с натрупване към 31.08.2021 г. (Дата на качване: 10.09.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на РА с натрупване към 31.08.2021 г. (Дата на качване: 10.09.2021)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново