Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №43/28.09.2021г (Решения №№401-414)

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 28 септември 2021г заседание на съвета

                                   

Дата на публикуване: 30.09.2021г.

 


 Решения №№401-414 от Протокол №43/28.09.2021г на Общински съвет – Дряново

 Приложение към Решение №411/28.09.2021г (Списък на свободните пасища, мери и ливади)

 Приложение към Решение №413/28.09.2021г (Скица-проект от СГКК – Габрово)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново