Община
Туризъм
Новини

Трима кандидати за директор на Исторически музей - Дряново

 

На 01.09.2021 г. Община Дряново обяви конкурс за заемане на длъжността Директор на Историческия музей в града. Правилата за неговото провеждане са съгласувани и одобрени от Министерството на културата. В рамките на едномесечния срок за кандидатстване, документи са подали трима претенденти. Те са разработили концепции за развитие на институцията през следващите 5 години. Предстои кандидатите да се явят на защита на концепциите и събеседване пред комисия, която включва:

- трима представители на Община Дряново;

- трима директори на национални и/или регионални музеи;

- един представител на Министерството на културата;

- по един представител на национално представените синдикални организации, на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Сдружение „Ръководители в областта на културата“.

Всеки член на комисията ще оценява по 5-балната скала кандидатите по следните критерии:

-          оценка на концепцията;

-          познаване на нормативната уредба в областта на културата;

-          познаване на нормативната уредба в областта на културното наследство, музейното дело и опазване на културните ценности;

-          познаване на административните, стопанските, финансовите и трудово-правните въпроси;

-          приложимост и реалистичност на вижданията за структурата, управлението и организацията на дейността на музея;

-          умения да аргументира и прилага управленски решения по компетентност;

-          професионален опит;

-          управленски опит.

Комисията ще проведе заседанието до края на месец октомври, освен ако не са наложени изрични забрани за това във връзка с епидемичната обстановка. 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново