Община
Туризъм
Новини

За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци

Кампанията за разделно събиране на опасни отпадъци от домакинствата, организирана съвместно с „БалБок Инженеринг“ АД е част от Системата за разделно събиране на отпадъци на Община Дряново. Мобилни събирателни пунктове бяха организирани на 08.06.2021г. и 20.10.2021г. Благодарение на инициативността на гражданите, в обявените пунктове на територията на Общината са предадени 135,26 кг отпадъци, включващи лекарства с изтекъл срок на годност, луминесцентни тръби и живаксъдържащи уреди, киселини и основи и опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества.

Организираната от Община Дряново и „Елтехресурс“ АД кампания за разделно събиране на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на територията на общината отчете добра активност. Бяха събрани над 50 бр. информационно и телекомуникационно оборудване и потребителски уреди (хладилници, телевизори, ел. печки и др.)

  

 

За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци За 2021 година Община Дряново успешно приключи две кампании, насърчаващи разделното събиране на отпадъци
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново