Община
Туризъм
Акценти

Промяна на датата и часа за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - гр. Дряново

На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед № РД-01-856/19.10.2021 г. на министъра на здравеопазването кмета на Община Дряново изменя Заповед № 634/19.10.2021, относно датата и часа за провеждане на конкурс за заемане на длъжността Директор на Исторически музей - гр. Дряново в т. 1 и т. 2, които придобиват следната нова редакция:

"1. Да проведе защита на концепция на допуснатите кандидати, на 26.11.2021 г. от 11:00 часа в Заседателна зала в сградата на Община Дряново."

"2. Да проведе събеседване, в случай, че има допуснат кандидат, на 26.11.2021 г. от 13:30 часа в Заседателна зала в сградата на Община Дряново."

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново