Община
Туризъм
Проекти по Оперативна програма Околна среда

На вниманието на всички участници, закупили документация

ДО
ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ
ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА УСЛУГА „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ЗА ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА ГПСОВ, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ДОИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА СИСТЕМА И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА - ГРАД ДРЯНОВО” ЕТАП 1 И ЕТАП 2”


 Отговор 1

 Отговор 2

 към Отговор 2

 Отговор 3

 Отговор 4

 Отговор 5

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново