Община
Туризъм
Кметове на общината

Димитър Николов Димитров (1981 - 1990)

  • роден на 21 август 1943 г. в с. Доча
  • кмет на Дряново в периода 1981 г. - 1990 г.
  • председател на Общински съвет - Дряново в периода 1995 г. – 1999 г.

 

БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Димитър Димитров е роден на 21 август 1943 г. в село Доча, община Дряново. Средно образование завършва в Техникум по дървообработване и вътрешна архитектура - град Трявна. Магистър  „Управление стопански дейности – промишленост”.

Избран за  председател на Градски народен съвет - Дряново на 1 януари 1981 г.; преизбиран четири мандата - до 1990 г.

През периода на неговото управление Община Дряново  отчита сравнително устойчиви темпове на развитие:

·         Осигурява се пълна заетост на трудоспособното население: в промишлената сфера работят 17 завода и предприятия с общо 4 637 работници и специалисти. В сферата на просветата, културата и изкуството работят 546 квалифицирани специалисти; в здравеопазването, социално осигуряване и физкултурата  работят 391 души в т.ч. в Районната  болница  - 345 лекари и средни медицински кадри.

·         Постига се пълен обхват на децата и подрастващите в детски и учебни заведения. В града има 4 учебни заведения, 3от които – средни.

·         Ръст бележи развитието на читалищната, музейната и краеведската дейност. С финансовата подкрепа на Община Дряново се издават пет книги за Дряново и дряновския край. Организират се празници за отбелязване годишнини от рождението на Колю Фичето, 1300 години България,  Дряновската комуна, културните празници  „Поезия и песен на Балкана” и „Балканът пее и разказва“.

·         Реставрира се Ромуновата, Лавчиевата и Икономовата къща, открита е Градска картинна галерия.

·         Решава се генерално въпроса с водоснабдяването от язовир „Йовковци”. Водоснабдени са гр. Дряново и селата от района на Соколово и Ганчовец. Построена е нова административно - производствена сграда на ВиК  и двата градски водоема - по 3000 куб. м. всеки от тях.

·         Реконструира се и се обновява водопроводната и канализационна мрежа на  Дряново.

·         Построяват се 456 държавни, частни и общински  жилища.

·         Построява се и се пуска в експлоатация  новата поликлиника и реконструкцията на общинската болница.

·         Извършва се основен ремонт с префасадиране на сградата на кино ”Иван Владков” и лятното кино, пуска се водна каскада по Ларгото.

·         През 1984 г. отново се построява Градската часовникова кула.

·         Проектира се, построява се и се пуска в експлоатация новото крило на Дряновския манастир /сега Комплекс „Дряновски манастир“/.

·         Построява се и се въвежда в експлоатация  Ритуалната зала  и разширението на сградата на Общинската администрация. Въвежда се почетна книга.

·         Завършва се първия етап  от строежа на спортната зала и още много др. обекти.

·         През периода 1988 г. - 1992 г. се построява новият Ловен дом.

·         Изгражда се ново трасе на пътя Дряново- Царева ливада и Дряново –Гостилица.

·         Изгражда се младежка база в с. Скалско /сега Ловен дом на язовир Скалско/.

·         Създава се ловно-развъдно стопанство „Геня”.

Постига се  много в хигиенизирането на общинската територия: водопроводна мрежа е прекарана на 80% от улиците, положена е трайна настилка на 75% от улиците. Дряновската селищна система  е първенец в националния преглед за благоустрояване и хигиенизиране  в Габровски окръг за годините от 1981 до 1984 г. През 1983 г.Община Дряново е на второ място в страната между общините до 50 хиляди жители.

Димитър Николов Димитров (1981 - 1990)
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново