Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 56, ал. 1 от ПМС № /15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2014 г.

Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 56, ал. 1 от ПМС № /15.01.2014 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ  за 2014 г.


 Делегиран бюджет_образование 2014 (Дата на качване: 03.06.2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново