Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието прилагащи система на делегираните бюджети съгласно чл. 42 ал. 1 от ПМС 367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012 г.

Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието прилагащи система на делегираните бюджети съгласно чл. 42 ал. 1 от ПМС 367/29.12.2011 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2012 г.


 Делегиран бюджет_образувание 2012 (Дата на качване: 03.06.2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново