Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Форма за представяне на информация за разпределението за средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 42, ал. 1 от ПМС 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2011 г. и

Форма за представяне на информация за разпределението за средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 42, ал. 1 от ПМС 334/29.12.2010 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2011 г. и указанията на МОМН № 0201-36/25.01.2011 г. и МФ № 91-00-60/25.01.2011 г.


 Делегирани бюджетообразувание (Дата на качване: 03.06.2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново