Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Форма за представяне на информация за разпределението за средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 8 от ПМС 324/30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и указан

Форма за представяне на информация за разпределението за средствата по компоненти на формулата и допълнителни средства по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно чл. 8 от ПМС 324/30.12.2009 г. за изпълнение на държавния бюджет на РБ за 2010 г. и указанията на МОМН № 9107-11/15.01.2010 г. и МФ № 91-00-63/15.01.2010 г.


 Делигиран бюджет_образувание (Дата на качване: 03.06.2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново