Община
Туризъм
Наредби

НАРЕДБА за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Дряново

Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново (приета с Решение №259/01.03.2002г, изм. и доп.с Решение №86/27.05.2008г на ОбС-Дряново)

Във връзка с внесен протест на Районна прокуратура – Габрово, по който е образувано адм. дело №170/2020г по описа на Административен съд – Габрово,   Общински съвет – Дряново отмени протестираната наредба с Решение №135 от Протокол №14/27.05.2020г.

Приложение:

1)  Протест на прокурор при РП-Габрово с вх.№1102-20/11.05.2020г в ОбС-Дряново, изпратен в Адм. съд - Габрово;

2)  Предложение на председателя на ОбС с вх.№1102-20/11.05.2020г относно Отмяна на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново и становище на кмета на община Дряново;

3)  Решение №135 от Протокол №14/27.05.2020г на ОбС-Дряново;

4)  Текст на Наредбата за пожарна и аварийна безопасност на територията на Община Дряново, отменена с Решение №135/27.05.2020г на ОбС-Дряново.

Дата на публикуване: 29.05.2020г.

 

 


 НАРЕДБА за пожарната и аварийна безопасност на територията на Община Дряново (с доп.и изм.с Реш.86/27.05.2008г)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново