Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно указанията на МОН № 0201-71/19.02.2009 г. и МФ № 91-00-198/24.02.2009 г.

 Форма за представяне на информация за разпределението на средствата по компоненти на формулата и по звена в сферата на образованието, прилагащи системата на делегираните бюджети съгласно указанията на МОН № 0201-71/19.02.2009 г. и МФ № 91-00-198/24.02.2009 г.


 Делигиран бюджет_ Образувание (Дата на качване: 03.06.2015)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново