Община
Туризъм
Програма Коледни и новогодишни празници в Дряново
Новини

Дезинсекция и обеззаразяване района на млекопреработвателното предприятие в село Гостилица

УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО,

В Община Дряново е постъпило уведомление от „МЛЕКА ГРУП” ЕООД  - град Севлиево за предстоящо пускане в експлоатация на млекопреработвателното предприятие находящо се в землище село Гостилица, местност „Калиновец” поземлен имот 000593 по КВС община Дряново, област Габрово.

Във връзка с изложеното, в периода от 27.04.2015 г. до 01.05.2015 г.,  „МЛЕКА ГРУП” ЕООД  - град Севлиево ще предприе дейности по дезинсекция и обеззаразяване района на предприятието.

Обработеният район ще бъде маркиран с подходяща визуална комуникация за информация на населението.

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

да не се посещава от хора и животни районът на млекопреработвателното предприятието на  „МЛЕКА ГРУП” ЕООД  - град Севлиево, находящо се в землище село Гостилица, местност „Калиновец”,  ПИ  000593 по КВС община Дряново, област Габрово  и в непосредствена близост до него,  поради застрашаване на здравето им, до изтичане на карантинния период, който е 27.04.2015 г. до 01.05.2015 г.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново