Община
Туризъм
Почетни и заслужили граждани

Почетни и заслужили граждани

От НАРЕДБАТА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО

(Приета с Решение №499/28.12.2006г. на ОбС-Дряново ; Изменение и допълнение - Решение №60/27.03.2012г) 

 

"Чл.51. Почетните звания, обект на Наредбата, са в йерархична последователност:

  1. 1. „Почетен" гражданин на Дряново;

  2. 2. „Заслужил" гражданин на Дряново;

  3. 3. вписване в Почетната книга на Дряново;"

Званието „Почетен гражданин на Дряново” и "Заслужил гражданин на Дряново" се връчва на тържествено заседание на Общински съвет-Дряново по случай 24 май и традиционните празници на града или на друго подходящо събитие, свързано с дейността и заслугите на удостоеното лице, съгласно решение на Общинския съвет.

 

"Чл.29. Почетните знаци на община Дряново, обект на Наредбата са в йерархическа последователност и взаимносвързаност:

  1. (1) Почетен знак на община Дряново;

  2. (2) Почетен медал на община Дряново;

  3. (3) Почетна значка на община Дряново;

  4. (4) Почетна грамота."

 


 ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ - Община Дряново /с последната актуализация/

 НАРЕДБА ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА ДРЯНОВО (публ.на 15.X.2019г)

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново