Община
Туризъм
Новини

Мобилният център на Община Дряново тръгва по селата

Община Дряново започна изпълнението на поредния етап от проект „Изграждане на информационен център за мобилни услуги и съвети за гражданите и бизнеса в община Дряново” по мярка 321 “Основни  услуги на  населението и икономиката в селските   райони”  от Програмата за  развитие на селските райони 2007-2013 г.
Мобилният център (специално оборудван микробус) с преносима медицинска техника за диагностика и контрол на място: портативен ЕКГ апарат, апарат за кръвно налягане и апарат за кръвна захар и екип от специалисти ще посети населените места от територията на общината по предварително обявен график, за да предостави на населението възможност за ползване на здравни, социални и административни услуги. Осигурената сателитна интернет връзка дава възможност за осъществяване на видео – конферентна връзка с личните лекари и здравен телемониторинг. Микробусът е оборудван с платформа за инвалидни колички и робот за преодоляване на стълби, които улесняват достъпа до услугите за хората с увреждания и реално гарантира мобилността на предлаганите от Община Дряново услуги и в най-малките населени места.
В резултат на успешното реализиране на този проект се създадоха информационни центрове за мобилни услуги и обслужване на едно гише в селата - Царева ливада, Ганчовец и Гостилица, а съществуващият Център за услуги и информация на гражданите в сградата на Общинската администрация в град Дряново придоби нов облик, с нови офис -техника и оборудване, и надгради функциите си чрез внедряването на нова Единна интегрирана информационна система за управление на община „ИМЕОН”. Улеснение за  предоставяне на услуги и съвети по електронен път на граждани и бизнеса е платформата за електронни услуги на сайта на Община Дряново.
На официална церемония по връчване на годишните награди на Българската асоциация по информационни технологии за 2014 година, за значим принос в развитието на информационните и комуникационните технологии, на 5 февруари 2015 г., в Гранд хотел „София”, Община Дряново, представлявана от кмета д-р Иван Николов, спечели  наградата в категория „Общинска администрация”.

Снимка 2 Снимка 4 Снимка 5 Снимка 6 Снимка 7 Снимка 6 Снимка 7 Снимка 8 Снимка 9 Снимка 10 Снимка 11 Снимка 12
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново