Община
Туризъм
Кметове на общината

д-р Иван Николов (2007-2011); (2011-2015)

  • Роден на 3 октомври 1968 г. в град Дряново
  • Кмет на Дряново за мандат 2007-2011 г. и мандат 2011-2015 г.

        БИОГРАФИЧНА СПРАВКА

Завършва средно образование през 1986 г. в Математическа гимназия „Васил Друмев” - гр. Велико Търново, специалност "Програмиране на ЕИМ". През 1994 г. завършва медицина във ВМИ - гр. Плевен. През 2002 г. придобива специалност по обща и коремна хирургия във ВМИ - гр. Плевен. През 2008 г. завършва Финансов мениджмънт в международния бизнес в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов. През 2011 г.  завършва здравен мениджмънт в Стопанска академия „Д. А. Ценов“ - гр. Свищов.
Д-р Иван Николов, заедно със своя екип, успешно се справя с предизвикателствата на местното самоуправление и вземането на стратегически решения за развитието на общината.

д-р Иван Николов (2007-2011); (2011-2015)
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново