Община
Туризъм
Новини

На 29 юни 2015 година Спортната зала в Дряново отваря врати – 39 години след първата копка

С държавно финансиране в размер на 754 317 лв., осигурени от Публичната инвестиционна програма "Растеж и устойчиво развитие на регионите" на Министерски съвет емблематичният за дряновци обект вече е завършен.

Идеята за създаване на спортна зала в Дряново датира от 1976 година. През 1977 г. е изготвен проект за обект „Метален навес спортни съоръжения“. Обектът е заложен в строителната програма на Градски народен съвет – Дряново за 1978 г. като „Тренировъчна зала за борба“ със срок на изпълнение – 2 години.

През месец декември 1986 г., в Дряново е проведен местен референдум за парично участие на населението с 1,5 % от дохода на всеки, за изграждането на спортна зала. 81,23 %  от всички дряновци, имащи право на глас, се съгласяват да дадат своята лепта за построяването на спортното съоръжение. До края на 1989 г., по специално разкритата сметка в БНБ, са постъпили 571 223,44 лв., изразходени за машини, съоръжения и строително-монтажни работи, но парите не достигат за завършване на залата.

През годините, Община Дряново многократно прави опити да осигури средства за доизграждането на Спортна зала Дряново. През 2002 г. частично са осигурени средства, с които е възобновено строителството на административната част като „Рехабилитационен център за инвалиди“. Едва през  2004 г. е завършена предната част на сградата, включваща зала за аеробика, самбо и джудо и фитнес. През 2008 г. Общински съвет Дряново взима решение за възобновяване строежа на спортната зала, като кандидатства с обновен проект за европейско финансиране. През следващите години проектът е актуализиран няколко пъти и с него Община Дряново кандидатства по Програма за развитие на селските райони, но без резултат.

През 2014 г. Публичната инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ на Министерски съвет даде възможност за довършване на  спортната зала чрез проекта „Център за рехабилитация и интегриране на хора с увреждания чрез физическа култура и спорт – гр. Дряново” на стойност 754 317 лв. Автор на проекта е софийската фирма „Би Ес Проект“ ООД.

С одобреното държавно финансиране спортната зала бе завършена, приблизително в първоначално предвидения й обем и площ от 1300 м2, няколко десетилетия след „първата копка“. Съществуващата метална конструкция беше запазена и използвана, след всички необходими обследвания, песъкоструене и обработка с огнезащитни бои. Направен е нов покрив, стени и обшивка с ограждащи панели, нова дограма и трибуни за близо 300 седящи зрители. Прокарани са нови ВиК, електрически, мълниезащитни и пожароизвестителни инсталации. Сградата е снабдена с вентилационна и климатизационна системи, както и с локално отопление на пелети. Изградено е многофункционално игрище с винилова настилка, доставено е оборудване за няколко вида колективни спортове. Обновен и преоборудван е съществуващият фитнес-център в административната част.  

Така, от лятото на 2015 г., 39 години след началото на строителството, жителите и гостите на гр. Дряново могат да използват закритата спортна база.

Програма по случай откриване на Спортна зала - Дряново:

17.00 ч. Официално откриване и водосвет

17.15 ч. Откриване на изложба "Спортната слава на Дряново", съвместно с Исторически музей - Дряново

17. 30 ч. Демонстрационни мачове:

                Футбол: ФК „Локомотив-1927“ Дряново– ФК „Янтра-1919“ Габрово (деца)

                Волейбол: ВК „Каза Волей“ Дряново – ВК „Импулс“ Долна Оряховица                       

19.00 ч. Концерт на група "Атлас"  (пл. Ларго)

На 29 юни 2015 година Спортната зала в Дряново  отваря врати – 39 години след първата копка На 29 юни 2015 година Спортната зала в Дряново  отваря врати – 39 години след първата копка На 29 юни 2015 година Спортната зала в Дряново  отваря врати – 39 години след първата копка
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново