Община
Туризъм
Новини

Стартира нов прием по набиране на заявки от работодатели по Схема „Младежка заетост“

Всички работодатели, с изключение на структури на държавната и общинската администрация и с изключение на работодатели, които не попадат в приложното поле на Регламент (ЕС) № 1407/2013 г., ще могат да подават заявки за включване в Схема „Младежка заетост“ до 31.12.2015 г. или до изчерпване на финансовия ресурс по схемата.

Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Ще се осигури стаж и обучение на работното място на 8000 млади хора, на възраст до 29 години включително.

Младежите от целевата група по Проекта трябва да са безработни лица, регистрирани в Дирекция Бюро по труда, които не участват в никакви форми на образование или обучение, включително редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми, както и всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности.

Схема „Младежка заетост“ дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления – 1) Стажуване; 2) Обучение по време на работа. На работодателите, които осигурят обучение по схемата, ще бъдат поети разходите за възнаграждения на наетото лице в размер на 90% от минималната работна заплата за страната, както и разходите за здравни и социални осигуровки. От програмата ще се поемат и разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник за обучение по време на работата.

Повече информация и документи, необходими за кандидатстване, могат да бъдат изтеглени на адрес: http://www.az.government.bg/bg/news/view/startira-nov-priem-po-nabirane-na-zajavki-ot-rabotodateli-po-shema-ay-mladejka-zaetost-au-1140/

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново