Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Общински програми за закрила на детето


 Общинска програма за закрила на детето за 2022г /Към документа е включен и отчет за 2021г/ (публ.на 05.04.2022г)

 Общинска програма за закрила на детето за 2021г (публикувана на 05.05.2021г)

 Общинска програма за закрила на детето за 2020г (публикувана на 26.05.2020г)

 Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето за 2019г (публикуван на 26.05.2020г)

 Общинска програма за закрила на детето за 2019г (публикувана на 02.04.2019г)

 Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето за 2018г (публикуван на 02.04.2019г)

  Общинска програма за закрила на детето за 2018г (приета с Решение №442/30.04.2018г)

 Общинска програма за закрила на детето за 2017г

 Общинска програма за закрила на детето за 2016г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2015г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2014г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2013г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2012г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2011г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2010г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2009г.

 Общинска програма за закрила на детето за 2008г.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново