Община
Община
Туризъм
Новини

Предварителен прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Дряново“

 

ОБЯВА

Община Дряново обявява предварителен прием на документи на кандидати за потребители по проект „Осигуряване на топъл обяд в община Дряново“, по операция BG05FMOP001-5.001 „3.1 - Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 2014-2020.

 

ДОПУСТИМИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.

3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

 

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Декларация за съгласие за разкриване на данъчна и осигурителна информация – приложение 20;

Документи се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация на адрес: гр. Дряново, ул. Бачо Киро 19

Телефон за допълнителна информация 0676/ 7 29 62, в. 121

 

 

 

 

 


 Декларация за съгласие

 Декларация COVID-2019

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново