Община
Община
Туризъм
Новини

Провеждане на обществено обсъждане на Инвестиционно намерение „Създаване на тенис център в град Дряново”

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

НА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

„СЪЗДАВАНЕ НА ТЕНИС ЦЕНТЪР В ГРАД ДРЯНОВО”

 

ИНВЕСТИТОР: „ВСК-КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА“ ООД, ГР. ДРЯНОВО

 

 

Община Дряново обявява на всички заинтересовани физически и юридически лица, че в деловодството на общинска администрация – Дряново е постъпило инвестиционно намерение за „Създаване на тенис център в град Дряново“ с инвеститор: „ВСК-КЕНТАВЪР ИЗ ДИНАМИКА“ ООД, ГРАД ДРЯНОВО.

 

Цел на инвестиционното намерение: 

Изграждане на три закрити тенис корта с обслужваща сграда в имоти с идентификатор 23947.501.9811 и  23947.501.9841 по КККР на град Дряново.

За реализиране на инвестиционното намерение, "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД, заявява желание да закупят ПИ с идентификатор 23947.501.9811 по КККР на град Дряново - публична общинска собствност, попадащ в УПИ I отреден за „площад и зеленина“ от кв. 83 по Регулационният план на град Дряново, които граничи с  ПИ с идентификатор 23947.501.9841 по КККР на град Дряново - собственост на "ВСК Кентавър - ИЗ Динамика" ООД. Целта на инвеститорът е обединяване на двата съседни имота, което ще даде възможност на територията на град Дряново да бъдат изградени три професионални покрити тенис корта.

Общественото обсъждане ще се проведе на 25.02.2021 г.(четвъртък) от 17:00 часа в сградата на Община Дряново - Ритуалната зала, на адрес гр. Дряново, ул. „Бачо Киро“ №19. Напомняме на всички да носят предпазна маска по време на събитието и да спазват дистанция от другите присъстващи.

Инвестиционното намерение за „Изграждане на три закрити тенис корта с обслужваща сграда“ е на разположение на заинтересованите страни в сградата на общинска администрация - Дряново, стая 204, всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа в периода от 19.02.2021 г. до 25.02.2021 г., както и на интернет страницата на Община Дряново http://www.dryanovo.bg

Писмени възражения, предложения становища и мнения по инвестиционното намерение се приемат до 25.02.2021 г., в деловодството на общинска администрация - Дряново или на e-mail: dryanovo@dryanovo.bg , както и по време на общественото обсъждане, което ще бъде излъчвано на живо тук, във Фейсбук страницата на Община Дряново.

Инвестиционно намерение „Създаване на тенис център в град Дряново”
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново