Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 28.02.2021 г.


 Отчет за касово изпълнение РА към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 28.02.2021 (Дата на качване: 17.03.2021)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново