Община
Община
Туризъм
Решения

РЕШЕНИЯ на ОбС-Дряново от ПРОТОКОЛ №33/13.04.2021г (Решения №№308-309) - извънредно заседание

Решения на Общински съвет - Дряново, приети на проведеното на 13 април 2021г извънредно заседание на съвета

Дата на публикуване: 14.04.2021г.


 Решения №№308-309 от Протокол №33/13.04.2021г на Общински съвет – Дряново

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново