Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за първо тримесечие на 2021 г.


 Обяснителна записка за изпълнението на бюджета за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

 Отчет за касово изпълнение РА за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

  Отчет за касово изпълнение КЗЗ за първо тримесечие на 2021г. (Дата на качване: 23.04.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

 Отчет за капиталови разходи за първо тримесечие на 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

  Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета за първо тримесечиена 2021 г. (Дата на качване: 23.04.2021)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново