Община
Община
Туризъм
Финанси и бюджет

Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 30.04.2021 г.


 Отчет за касово изпълнение РА към 30.04.2021 (Дата на качване: 11.05.2021)

 Отчет за касово изпълнение КСФ към 30.04.2021 г (Дата на качване: 11.05.2021)

 Отчет за касово изпълнение КЗЗ към 30.04.2021 г (Дата на качване: 11.05.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДМП към 30.04.2021 (Дата на качване: 11.05.2021)

 Отчет за касово изпълнение ДЕС към 30.04.2021 (Дата на качване: 11.05.2021)

 Сборен отчет за касовото изпълнение на бюджета с натрупване към 30.04.2021 (Дата на качване: 11.05.2021)

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново