Община
Община
Туризъм
Новини

Промяна в сроковете на заплащане на фактурираната електроенергия на битовите клиенти на ЕНЕРГПРО Продажби АД

От 1 юли 2021 година предстои промяна в организацията на работа на електроснабдителното дружество, която ще засегне значителна част от битовите клиенти на лицензионната територия, обслужвана от ЕНЕРГО-ПРО Продажби. 

С цел подобряване на клиентското обслужване и в резултат на въвеждането на нов график за отчитане на средствата за търговско измерване (електромерите) от Електроразпределение Север АД (електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България), ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за заплащане на месечните задължения за електрическа енергия.

Повече информация може да намерите на интернет страницата на ЕНЕРГО-ПРО.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново