Община
Община
Туризъм
Новини

Списък на класираните кандидати за пресонал на ЦСРИЛПРУИ - Дряново

В приложения списък е публикувано класирането на кандидатите за персонал на Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и умствена изостаналост в гр. Дряново.


 Списък на класираните кандидати

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново