Община
Община
Туризъм
Новини

Община Дряново подписа договор за реализация на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново"

Община Дряново подписа договор за реализация на проект „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - предоставяне на новите услуги - Център за грижа за лица с психични разстройства - град Дряново“. Проектът е на обща стойност  1 892 000 лв. и е финансиран по процедураНова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания - Етап 2 - предоставяне на новите услуги“ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

Проектът се явява продължение на изпълнения от Община Дряново проект Изграждане на комплекс за социални услуги за лица с психични разстройства“ по ОПРР 2014-2020. Седемте центъра ще бъдат базирани в новопостроените по този проект седем двуетажни сгради, като всеки от тях ще бъде с капацитет от по 15 места.

Целта е създаване на възможност за независим и достоен живот на хората с психични увреждания, посредством предоставяне на качествени, достъпни и ефективни междусекторни услуги за дългосрочна грижа, съобразени с реалните потребности на целевите групи. Проектът ще осигури подкрепа на целевите групи чрез разкриване на 7 бр. социални услуги от резидентен тип - Център за грижа за лица с психични разстройства.

Изпълнението на проекта ще продължи 22 месеца, като ще стартира с дейности, свързани с подготовка на процедури по ЗОП и избор на изпълнител за обзавеждане и оборудване,  разработване на правила за регламентиране на услугите, възлагане изпълнението на услугите на доставчик на социални услуги,  наемане и обучение на персонал, подготвителни дейности и настаняване на потребителите, предоставяне на новите социални. Предоставянето на резидентните услуги ще се осъществя за период от 12 месеца и ще отговори на нуждите на 105 потребителя. 

Общо за седемте центъра ще бъдат назначени: 1 управител, 10 медицински сестри/медицински специалист, 21 санитари, 21 трудотерапевти, 2 социални работници, 1 рехабилитатор. 1 психолог, 1 счетоводител, 0,5 лекар, 2 домакина, 2 шофьора, 1 електротехник, 2 работника-поддръжка (65,5 щ. бр.).

Къщички 1 Къщички 2 Къщички 3
Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново