Община
Туризъм
Специализирани институции

Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци

Капацитетът на дома е 110 домуващи. 
В Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци се настаняват лица с водеща диагноза шизофрения.
В дома работят 58 човека персонал, които полагат ежедневни грижи за ползващите социални услуги в Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци. 

Разработена е програма за обучение на персонала с цел по-добро обгрижване на потребителите в дома и запознаване с новости и изменения в нормативната уредба. Провежда се активна социална политика относно деинституционализацията и извеждане на потребители на социални услуги от специализираната институция, доколкото е възможно, като се има предвид здравословното състояние на лицето. На всеки един потребител се изготвя индивидуален план за социална работа и здравни грижи. Организирана е разнообразна трудотерапия, съобразена с индивидуалните възможности на всяко лице - потребител на социални услуги в Дом за възрастни с психични разстройства - с. Радовци.

Управител: Ганка Матева
Тел. за връзка: 0897 051 167

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново