Община
Туризъм
Социални услуги, предоставяни в общността

Преходно жилище - с. Радовци

Преходно жилище - с. Радовци функционира от месец май 2010 г. В него се настаняват лица с водеща диагноза шизофрения. Капацитетът му е 5-ма потребители. 

Преходно жилище е форма на социална услуга, в която хората водят независим начин на живот, подпомогнати от професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана институция. 
Услугите в Преходното жилище се основават на социална работа, като се прилага индивидуален подход и са съобразени с конкретните потребности на всяко прието на обслужване лице, с акцент подготовка за самостоятелен живот. 

Цели на социалната услуга: 
• Създаване на условия за подпомагане, взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите на социалната услуга; 
• Осъществяване на дейности за постигане на социално включване; 
• Осигуряване на пълноценен и самостоятелен начин на живот в подходяща преходна среда, с възможност за подкрепа и изява. 

В Преходното жилище потребителите на социалната услугата трябва да бъдат стимулирани да развиват личните си умения и навици, да се чувстват сигурни и готови за предприемане на следваща стъпка към интеграция в общността.

Управител: Светла Георгиева Косева 
Тел. за връзка: 0884087182 

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново