Община
Туризъм
Новини

Проведе се обществено обсъждане във връзка с процедиран Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Дряново.

На 12.10.2020г. в Ритуална зала се проведе обществено обсъждане, във връзка с процедиран  Предварителен  проект на Общ устройствен план  /ОУП/ на Община Дряново. В него участие взеха всички заинтересовани физически и юридически лица. Основните предложения, които се разгледаха бяха свързани с обособяване на територия за промишлена зона за бъдещи инвестиционни проекти, както преминаването на  местностите Манга и Вехти лозя в територията за строителство.

Цялата документация може да откриете на информационен портал на Община Дряново.

 

Проведе се обществено обсъждане във връзка с процедиран Предварителен  проект на Общ устройствен план на Община Дряново. Проведе се обществено обсъждане във връзка с процедиран Предварителен  проект на Общ устройствен план на Община Дряново. Проведе се обществено обсъждане във връзка с процедиран Предварителен  проект на Общ устройствен план на Община Дряново. Проведе се обществено обсъждане във връзка с процедиран Предварителен  проект на Общ устройствен план на Община Дряново.
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново