Община
Туризъм
Красиво Дряново

Одобрена процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

Община Дряново съобщава, че с Решение №288/26.02.2021 г. на Общински съвет - Дряново е одобрена процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021-2023 г.“

Идеята е, чрез съвместно финансиране от Община Дряново и собствениците на сградите - частна собственост, да стартира обновяване на видимите, от улица, фасади на жилищни сгради и озеленяване на дворни пространства с лице към улица (земята която се води в рамките на застроената площ на сградата) в централната част на град Дряново.

През 2021 г., допустими кандидати по проект „Красиво Дряново 2021 - 2023 г“ ще бъдат собственици и/или наследници на жилищни сгради в централната част на град Дряново.

На одобрените кандидати Община Дряново ще предоставя строителни материали (фасадна боя, грунд, варов разтвор, цимент, мрежа за шпакловка, шпакловъчна смес, блажна боя) и зелена растителност (едногодишни и многогодишни растение, дълготрайна растителност).

Всички останали дейности по обновяване на сградите -  материали за топлоизолация, скеле, труд (наемане на майстори) и други ще бъдат за сметка на кандидатите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПРЕЗ 2021 г.

 1. Срок за подаване на Заявление за кандидатстване - от 15.03.2021г до 15.04.2021г, вкл. наборът от документи към всяко заявление.
 2. Класиране на подадените заявленията - до 30.04.2021г.
 3. Класирането ще бъде извършено по следните критерии:
  1. Местоположение на обекта, с приоритет - ул. „Шипка“, в участък от кръстовището на ул. „Шипка“ и ул. „Матей Преображенски“ до кръстовището на ул. „Шипка“ и ул. „Досьо Стойнов“.
  2. Дата ма подаване на заявлението.
  3. Обекти находящи се на друга улица в централна градска част.
 4. При наличие на свободни финансови средства, след обявяване на резултатите, в периода от 15.05.2021г до 15.06.2021г ще се приемат нови заявления за кандидатстване.
 5. Краен срок за приключване и отчитане на всички строително - ремонтни работи и дейности по озеленяване - 31.11.2021г.

 

Подробна информация за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021 - 2023 г“, всеки заинтересован може да получи на място - в общинска администрация - Дряново.


 Процедура за кандидатстване по проект „КРАСИВО ДРЯНОВО 2021 - 2023 г.“

 Заявление за 2021 год.

Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново