Община
Община
Туризъм
Полезно

Общинска спортна инфраструктура

          Общинска спортна инфраструктура включва Спортен комплекс „Локомотив“, Стадион – Царева ливада и Спортна зала Дряново.

          Ползването на спортните бази е безплатно за спортните клубове, регистрирани на територията на община Дряново като организации в обществена полза, съгласно ЗЮЛНЦ, и се урежда по график, който се изготвя ежемесечно.

          За жителите на община Дряново на разположение за безплатно ползване са игрището за баскетбол/ волейбол с акрилна настилка и лекоатлетическата писта в спортен комплекс „Локомотив“.

          Спортни клубове, регистрирани извън община Дряново, жители и гости на града, заплащат съответната такса за ползване на спортните бази, регламентирана в Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Дряново. За целта е необходима проверка на свободните часове и предварителна заявка. 

Работно време на спортните обекти:

  •   Спортен комплекс „Локомотив“: 07:00-21:00 ч. /понеделник-неделя/
  •   Стадион – Царева ливада: 07:00-21:00 ч. /понеделник-неделя/
  •   Спортна зала Дряново: 10:00-12:00 ч. и 14:30-20:30 ч. /понеделник-петък/

                                                                                

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново