Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Публична покана за изпълнение на обект: “Аварийно възстановяване покрив на СОУ „Максим Райкович”

Публична покана за изпълнение на обект: “Аварийно възстановяване покрив на СОУ „Максим Райкович, УПИ ІІІ, кв. 76 по РП на гр. Дряново”


 Заповед

 Конкурсна документация

 Архитектура

 Конструкции

 План на покрива

 Покрив

 Ситуация

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново