Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Окончателни резултати от първи и втори етап на подбора на кандидатите за заемане на длъжност „Социален работник”, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Община Дряново по Проект „Приеми ме 2015”

Формуляр за окончателните резултати от първи и втори етап

на подбора на кандидатите  за заемане на длъжност  „Социален работник”,

предоставящ услугата „Приемна грижа” в Община Дряново

по Проект „Приеми ме 2015”

 

Име, презиме и фамилия на кандидата 

Обща оценка от подбор по документи

Обща оценка от събеседване /интервю/

Окончателен резултат – обща оценка от подбор

Стела Мариянова Маркова

10

29,40

39,40

Теодора Матева Димиева

9

25,44

24,44

Ралица Пенчева Райкова

6

7,20

13,20

Съгласно окончателните резултати от подбора и съобразно разкритите работни места за длъжността „Социален работник”, предоставящ услугата „Приемна грижа” в Община Дряново по Проект „Приеми ме 2015”, ще се предложат два трудови договора на кандидатите с най-висок окончателен резултат:

1. Стела Мариянова Маркова

2. Теодора Матева Димиева

Комисия:

Председател:

Деница Ганчева Вачкова  -     /П/

Членове:

  1. Ивайло Анатолиев Лисичков -    /П/
  2. Мария Киселкова Николова  -  /П/
  3. Стоян Николов Петров -  /П/
  4. Мая Райчева Михайлова - /П/
  5. Валентина Стефанова Рачева-Димитрова - /П/

Дата: 21.01.2016 г.


 Класиране

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново