Община
Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация, обяви, банкова сметка.

Контакти и банкова сметка

Банкова сметка за внасяне на местни данъци и такси:

IBAN: BG86CECB97908468119102  - Име на получателя: Община Дряново

BIC: CECBBGSF - Централна кооперативна банка АД Габрово офис Дряново
 

Кодове за вид плащане:

Окончателен патентен годишен данък – 441400
Данък върху недвижимите имоти – 442100
Данък върху превозните средства – 442300
Такса битови отпадъци – 442400
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 442500
Туристически данък - 442800
Глоби, санкции - 446500
Такси за административни услуги - 448007

За контакти: 
mdt@dryanovo.bg
тел. 0676/75009
Красимир Димитров, Даниела Дървеникова, Веселина Витанова, Пенчо Пенчев, Миглена Александрова - органи по приходите

Адрес за кореспонденция на служба "Местни данъци и такси":
гр.Дряново, п.к. 5370
ул. "Стефан Стамболов" №32
 

 

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново