Община
Община
Туризъм
Списъци на длъжници

Лица с публични задължения към Община Дряново

Списъци на лица с публични задължения към Община Дряново, неплатени в сроковете за доброволно плащане (по чл.182, ал.3, т.2 и т.3 от ДОПК) :


 Списък на длъжници от 400 до 5000 лв. към 20.03.2023 г.

  Списък на длъжници над 5000 лв. към 20.03.2023 г.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново