Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Кмет

                                                              

                                         Трифон Панчев - кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 4.08.1988 г.

Място на раждане: гр.София

Телефон: 0676/72350

Факс: 0676/74303

Електронна поща: kmet@dryanovo.bg

 

Образование:

Допълнителна квалификация: Институт за политика - Обучение на политически лидери.

Висше образование: Софийски  университет „Свети Климент Охридски“, специалност „Право“.

Средното образование: Първа английска езикова гимназия гр. София.

Езикова подготовка:
Английски език, италиански език.

Професионален опит:

2016 г. -  Член на Европейския атлетически съд към Европейската федерация по лека атлетика - седалище - Швейцария, занимаващ се  с разглеждане на юридически спорове, свързани с ЕФЛА.

2014 г. - Адвокат към Софийска адвокатска колегия, съдружник в адвокатско дружество - гражданското и търговското право.

2007-2019 г. - Развива бизнес, свързан със селското стопанство.

 

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново