Община
Община
Туризъм
Местни данъци и такси - информация, обяви, банкова сметка.

Актуални размери на местните данъци и такси, и начини за заплащането им

Считано от 01.01.2024 г. актуалния размер на данък при възмездно придобиване на имущество е в размер на 3 на сто на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна - върху оценката на имуществото с по-висока стойност. 

Уведомяваме Ви, че във връзка с избягването на струпвания на хора при заплащане на местни данъци и такси - може да извършите плащане (сроковете и отстъпките се запазват същите) и чрез следните алтернативни методи :

- на касите на платежния посредник "Изипей" в цялата страна - в работното време на съответния офис (дължи се минимална такса за извършване на плащането);

- с пощенски запис  - в пощеснските станции (дължи се стандартната такса на Български пощи ЕАД);

- с банкова платежна карта (издадена от доставчик на платежни услуги регистриран на територията на Република България) - чрез интернет сайта на Община Дряново в секцията "проверка и плащане на задължения за данъци и такси" (менюто е в средната част на екрана вдясно от този текст)

- по банков път (в случай, че не сте получили съобщение справка за дължимите суми може да направите запитване на mdt@dryanovo.bg или на тел. 0676/75009) :

Банкова сметка:  IBAN: BG86CECB97908468119102  BIC: CECBBGSFЦентрална кооперативна банка АД Габрово офис Дряново; Име на получателя: Община Дряново

Кодове за вид плащане:

Окончателен патентен годишен данък – 441400
Данък върху недвижимите имоти – 442100
Данък върху превозните средства – 442300
Такса битови отпадъци – 442400
Данък при придобиване на имущества по дарение и възмезден начин – 442500
Туристически данък - 442800
Глоби, санкции - 446500
Такси за административни услуги - 448007

Може да заплатите дължимите данъци и такси и на касата на служба "Местни данъци и такси" град Дряново, ул. "Стефан Стамболов" 32 - в работни дни от 08.30 до 12.00 и от 14.00 до 17.00 часа. Всеки последен работен ден в края на месеца, касата на  служба "Местни данъци и такси" работи с граждани и юридически лица до 12.00 часа.

На касата на  служба "Местни данъци и такси" се приемат и извършват плащания с банкови платежни карти, издадени от български банки и доставчици на платежни услуги, като за това е нужно предварително да уведомите обслужващия ви служител.

При заплащане на цялата дължима сума за 2024 г. до 30.04.2024 г. на данъка върху превозните средства, данъка върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци е предвидена 5% отстъпка.

 

Таблици с актуални размери на местните данъци и такси (не представлява справка за индивидуалните задължения на лицата).

 


 Данък върху превозните средства

 Туристически данък, данък върху наследствата, данък при придобиване на имущества, данък върху таксиметровия превоз.

 Патентен данък

 Актуални размери на данък върху недвижимите имоти и такса за битовите отпадъци за 2024

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново