Община
Община
Туризъм
Стратегии, планове, програми

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2016-2020


 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново 2016-2020 година - актуализирана /публикувана на 30.03.2018г/

 Мониторингов доклад за 2016г и 2017г за изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Дряново 2016-2020 /публикуван на 30.03.2018г/

 Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Дряново за периода 2016-2020 година

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново