Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Публична покана за изпълнение на обект: “Ремонт фасади и покрив на административната сграда”

Публична покана за изпълнение на обект: “Ремонт фасади и покрив на административната сграда на Община Дряново” по Проект „Красива България”, Мярка 01 „Подобряване на градската среда”.
Чертежите могат да бъдат получени от Информационния център на община Дряново или да бъдат изпратени по електронна поща на посочен E-mail na dryanovo@dryanovo.bg


 Заповед

 Условия публична покана

 Договор

 КСС

 Образец 1

 Образец 2

 Образец 3

 Образец 4

 Образец 4.1

 Образец 4.2

 Образец 5

 Образец 6

 Образец 7

 Образец 8

 Образец 9

 Образец 10

 Образец 11

 Образец 12

 Образец 13

 Образец 14

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново