Община
Община
Туризъм
Профил на купувача до 30.09.2014

Открита процедура за изпълнение на обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново

Открита процедура за изпълнение на обект: „Изграждане на стадион в с. Царева ливада, изграждане на три броя игрища за футбол, волейбол и баскетбол и обновяване на стадион в гр. Дряново, община Дряново”


 КСС

 Етикет за плика

 Декларация технически лица

 Декларация по ЗТР

 Решение Обявление

 Проект на договор адв. Ненов

 Проект на договор

 Приложение 3 ТС

 Технически спецификации 2

 Технически спицификации 1

 Гаранция за добро изпълнение

 Образци на банкови гаранции

 Декларация за запознаване с обекта

 Декларация за участие като подизпълнител

 Декларация за приемане условията на договора

 Декларация чл.56, ал.1, т.11

 Декларация чл.56, ал.1, т.8

 Декларация чл.47, ал.5

 Декларация чл.47, ал.2, т.2 и т.5

 Декларация чл.47, ал.1

 Декларации

 Списък обекти

 Справка оборот

 Ценово предложение

 Приложение 3

 Техническо предложение

 Приложение 2

 Списък на документите

 Приложение 1

 Оферта

 Заглавна страница оферта

 Указания

 Заглавна страница

 Описание на документация

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново