Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Премахване на оставените материали, амбалаж и др. в парковете, градините, край търговските обекти и други обществени места на територията на общината

Община Дряново напомня, че съгласно чл. 17, т. 7  от Наредба № 1 за спазване на обществения ред  на територията на населените места на община Дряново,  е забранено оставяне на материали, амбалаж и др. в парковете, градините, край търговските обекти и други обществени места на територията на  общината.
Приканват се жителите на Община Дряново, в срок до 17.06.2016 г., да предприемат необходимите действия по премахване на оставяните от тях материали, амбалаж и др. в парковете, градините, край търговските обекти и други обществени места на територията на  общината.
При констатиране  на нарушения, на нарушителите физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а на ЕТ и ЮЛ имуществени санкции в размер от 200 до 1000 лева.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново