Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Почистване на прилежащите площи около стопанисваните от гражданите обекти от трева и всякакви замърсявания

Община Дряново напомня, че съгласно чл. 20, т. 1  от Наредба № 1 за спазване на обществения ред  на територията на населените места на община Дряново,  се задължават стопаните, наемателите, ръководители на фирми, учреждения, обществени организации и заведения, да осигуряват постоянно почистване на дворовете на сградите, тротоарите, уличните платна и зелените площи около тях и прилежащите им площи  от трева и всякакви замърсявания.
Приканват се стопаните, наемателите, ръководители на фирми, учреждения, обществени организации и заведения, в срок до 17.06.2016 г., да предприемат необходимите действия и почистят прилежащите площи около стопанисваните от тях обекти от трева и всякакви замърсявания.
При констатиране  на нарушения, на нарушителите физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а на ЕТ и ЮЛ имуществени санкции в размер от 200 до 1000 лева.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново