Община
Община
Туризъм
Обяви и съобщения

Премахване на изоставени МПС от обществените места

Община Дряново напомня, че съгласно чл. 17, т. 8  от Наредба № 1 за спазване на обществения ред  на територията на населените места на община Дряново,  е забранено изоставянето на лекотоварни МПС, тежкотоварни МПС, селскостопански машини, негодни и/или катастрофирали превозни средства и части от тях на улици, тротоари, паркинги и други обществени места.
Приканват се собствениците на изоставени МПС и части от тях на улици, тротоари, паркинги и други обществени места, в срок до 17.06.2016 г., да предприемат необходимите действия и ги премахнат от обществените места.
При констатиране  на нарушения, на нарушителите физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лева, а на ЕТ и ЮЛ имуществени санкции в размер от 200 до 1000 лева.

Услуги
Услуги
Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново