Община
Община
Туризъм
Проекти и програми

Стартира първият проект за новия програмен период „Център за интегрирани услуги”

На  12 май 2016 година инж. Мирослав Семов – Кмет на Община Дряново подписа договор по проект „Център за интегрирани услуги.

Проект „ЦЕНТЪР ЗА ИНТЕГРИРАНИ УСЛУГИ” цели подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 години в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.

От друга страна проект има за цел да предостави възможности за връщането на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания.
По проекта, ще бъдат назначени 15 лични асистенти, 8 социални асистенти  и 9 домашни помощници. В центъра ще работят управител, социален работник, рехабилитатор и медицинска сестра, които ще предоставят комплексни почасови услуги на потребителите.

Продължителността на проекта е 20 месеца, като социалните и здравни услуги ще се предоставят за период от 18 месеца до края на 2017 година.

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново