Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Заместник кметове

        

Ангел Ангелов

Заместник-кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 11.03.1975 г.

Място на раждане: гр. Дряново

Телефон: 0676/7-11-85, вътр. 101

Мобилен: 0894 603726

Електронна поща: angelov@dryanovo.bg

Образование:

Висше образование: Университет за национално и световно стопанство гр.София

Средно образование: ПТГ „Димитър Крусев“ гр.Дряново

Езикова подготовка:
Английски език

Професионален опит:

2008 г. - 2019 г.  Собственик и управител на търговски дружества в сферата на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници

2004 г. - 2008 г. Служител в Икономическа полиция гр. София

2003 г. - 2004 г. Служител в Охранителна полиция гр. София

1995 г. - 2003 г. Служител в Охранителна полиция гр. Дряново

 

Диляна Джеджева

Заместник-кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 06.06.1988 г.

Място на раждане: гр. Габрово

Телефон: 0676/7-11-85, вътр. 102

Мобилен: 0882 032 011

Електронна поща: dzhedzheva@dryanovo.bg

Образование:

Висше образование: Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"

Средно образование: ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" гр. Габрово

Езикова подготовка:
Английски език

Професионален опит:

2013 г. 2023 г.  Експерт в Общинска администрация - Дряново

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
Видео клип Дряново