Община
Община
Туризъм
Общинска администрация

Заместник кметове

        

 

Ангел Ангелов

Заместник-кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 11.03.1975 г.

Място на раждане: гр. Дряново

Телефон: 0676/7-11-85, вътр. 101

Мобилен: 0894 603726

Електронна поща: angelov@dryanovo.bg

 

Образование:

Висше образование: Университет за национално и световно стопанство гр.София

Средно образование: ПТГ „Димитър Крусев“ гр.Дряново

Езикова подготовка:
Английски език

Професионален опит:

2008 г. - 2019 г.  Собственик и управител на търговски дружества в сферата на недвижимите имоти и възобновяемите енергийни източници

2004 г. - 2008 г. Служител в Икономическа полиция гр. София

2003 г. - 2004 г. Служител в Охранителна полиция гр. София

1995 г. - 2003 г. Служител в Охранителна полиция гр. Дряново

 

 

Николай Карагьозов

Заместник-кмет на Община Дряново

Дата на раждане: 28.01.1991 г.

Място на раждане: гр. Дряново

Телефон: вътр.102

Мобилен: 0884 888796

Електронна поща: karagyozov@dryanovo.bg

 

Образование:

Висше образование: Университет „Св. св. Кирил и Методий“ - град Велико Търново, специалност Културен туризъм

Средно образование: СОУ „Максим Райкович“ - град Дряново, профил Туризъм

Езикова подготовка:
Английски език, Немски език

Професионален опит:

2018 г. - 2020 г. Администратор в хотел

2017 г. - 2018 г. Супервайзър в книжарница „Хермес“ - град Велико Търново

2013 г. - 2018 г. Фрийлансър

2013 г. - 2016 г. Председател на сдружение „МОГА“ - Дряново

2011 г. - 2012 г. Администратор в хотел

Услуги
Услуги

услуги за глухи лица Достъп за глухи лица


Актуално
Звук и светлина
3D Mapping
ILoveBulgaria
Видео клип Дряново